Dessa är våra serviceområden .

Konkursrätt


Ansökan om frivillig konkurs och nödvändig, defensa de acreedores en concursos, pasiv restrukturering, förhandling med banker, konkurs administratörer, kvalificering, etc.

Bolagsrätt


Rådgivning i bolagets funktion: bolagsbildning, ändring i bolagsordningen, överenskommelser mellan aktiedelägare, utvidgningar och minskningar av kapital, fusioner, hålla bolagsstämmor, bestridande av företagshandlingar, omstrukturering av företag eller grupper, etc.

Copyright


Rättigheter av författare, kompositör,etc, bildrättigheter, allmän användning av dessa rättigheter, avtal, skadestånd, etc.

Rätt av konkurrens


Det syftar till att skydda för en effektiv konkurrens på marknaden, vilket kan innebära överensstämmelse med administrativa krav och vårat råd om uppfyllande inför de nödvändiga myndigheterna. Det tillåter överklaga avtal som undertecknats av dominerande operatörer på marknaden och begära ersättning som härrör från undertecknandet.

Lag om olaglig kompetens


Försöker undvika olojalt agerande i marknaden, t.e.x. handlingar av misskreditering och förvirring, där man måste begära upphålande inför domstolen men ansökan om skadestånd.

Lagen om illojal konkurrens


Försöker förhindra otillbörlig marknadspraxis, tex sådana handlingar av misskreditering eller förvirring, då det är nödvändigt att begära upphörande inför domstol tillsammans med ett skadeståndskrav.

Sjörätt


Köp och försäljning av fartyg, med uppfyllande av alla nödvändiga krav för att köpa med juridisk säkerhet och med nödvändiga skattekrav.Specialister


MANUEL MONTIS SUAU

Arv


D.s.k. arvsrätt, som inkluderar testamente, bouppteckningar och arvskifte, förvaltning, bestridande, Efterlevande makes arvsrätt - Fri förfoganderätt - Särkullbarn - Laglott - Efterarv - Legatarie och universell testamentstagare - Delgivning och godkännande av testamente etc.

Familjerätt


Separationer, skiljsmässor, bodelningar, Besöksförbud, giftorätt och enskild egendom, adoption, etc.

Konstruktionsrätt


Avtal med byggfirmor, med entrepenörer, byggare, anställda, konstruktionsdefekter, finansiella fordringar, tillstånd.

Condo lag


Allt i förhållande med sammföreningar, tex bildande av föreningen, rådgivning kring administrationen, reklamationer av skulder, fastställande av personen som orsakat avgiften eller skadan.

Avtalsrätt


Alla typer av avtal, utformning, granskning, rapportering av kontrakt bristning och lösning av dessa, påkalla uppfyllande.

Skadeståndsrätt


Avtalsrättsligt ansvar som härrör alla typer av kontrakt, kränkning (fall, bilolyckor, andra materiella skador, defekta produkter, olyckor, resor, osv), rätten till självbilden.

Bilolyckor


Straffrättsligt och civilrättsligt ansvar till följd av en olycka.

Konsumenträttigheter


Anspråk mot banker, mot tillverkare och distributörer för defekta produkter, mot resebyråer, researrangörer, Hotell osv

Lån


Rådgivning vid undertecknande av lån, i ogiltighetsförklaring av klausuler, utförande, förnyelse, uppsägning.

Kredit


Insamling av obetalda.

Rätt till skydd för heder och självbildDataskydds

Specialister


JUAN MORAGUES AMENGUAL
FERNANDO MONTIS FORTEZA

Köp och försäljning av fastigheter


Kontroll av den rättsliga statusen av fastigheten, förhandling och förberedelse av avtal, options avtal och lagfarter.

Hyresavtal och överlåtelse avtalUtländska investeringar


Utländska personer och bolag behöver uppfylla uppfylla ytterligare krav och kan ha särskild skattebehandling. Vi är specialister inom området.

Konstitution eller annullering av inteckningar eller andra belastningar (servitut, etc)Gruppering eller uppdelning av mark, bygglovAnspråk vid brott mot någon av ovanstående avtal

Specialister

NATHALIA RIGO OLAUSSON
MANUEL MONTIS SUAU

Ekonomisk Straffrätt


Bedrägeri, undanhållande av tillgångar, förskingring, företags brott, skattebrott, penningtvätt .

Brott mot privat personer: misshandel, sexualbrottBrott mot frihet: hot, tvång, olagliga frihetsberövandenBrott mot egendom


Inbrott och stöld, skadegörelse, utpressning.

Brott med anknytning till offentlig förvaltning


Bbestickning, trolöshet mot huvudman, missbruk av inflytande.

HedersbrottSpecialister


MANUEL MONTIS SUAU

Alla typer av klagomål inför domstolarna i administrativa tvisterStadsplanering


Studiemöjligheter i urban egendom, förhandlingar om stadsplanering, industriområden, utmaningar, management, kompensations styrelser.

Licenser


Ansökande a valla typer av licenser, utmaning av de handlingar som beviljar dem eller ej.

Straff


Klagomål mot administrativa överträdelser (urban, turism förordningar, miljö-föreskrifter), utmaning och påföljder.

Specialister

JUAN MORAGUES AMENGUAL

Rådgivning och handräckning i arbetsfrågot för företag


Vi formulerar och skriver ut arbetskontrakt (även för anställda i ledande ställningar), uppskov,, inskrivning i SOIB (=Arbetsförmedling och Utbildningsinstitut). Vi skriver ut lönesedlar och gör avräkningar vid kontraktslut, avräkningar med Försäkringskassan, TA1 och TA2. Anställningar, uppsägningar och ändringar inom ett företag och för enskilda.
Vi sänder ut den årliga s.k. Arbetskalendern, skriver ut intyg ang. avdrag
Vi handlägger anmälan om arbetsolyckor och om sjukdom. Intyg om avdrag modell 111 & 190. Arbetskraftsindragning (ERE). Arbetsinspektion. Ärenden inför de Sociala myndigheterna.


Vi representerar såväl företag som anställda i all slags ärenden i samband med den Allmäna sjukkassan. Anspråk gentemot arbetsmyndigheter ( Tesoreria Gral de la Seguridad social och Instituto Nacional de la Seguridad social ) Pensionsansökningar, invaliditet och handicapsfrågor , ansökan om sjukkassekort.


Rådgivning till anställda


Olika förfaranden inför vederbörande myndighet(er ) i fall av uppsägning, väsentliga ändringar i arbetsförhållanden, begäran av innestående summor, semester, pensioner, invaliditet och handicap, allmäna arbetsrättigheter, förseelser mot anställd o.dyl.

Anställning, uppsägning och ändringar för självanställda (egna företagare)


Anställning, uppsägning och ändringar mellan familjerepresentanter och hemhjälper
Specialister

FERNANDO MONTIS FORTEZA
ANTONIA ALOMAR ESCANDELL

Kontakta